Protocol Online logo
Top : Forum Archives: : Molecular Cloning

design primer - (Nov/02/2006 )

hello friends


i want to design primer so i need to know what's the good program for that


and thank you so much

-biojoe-

QUOTE (biojoe @ Nov 2 2006, 05:35 PM)
hello friends


i want to design primer so i need to know what's the good program for that


and thank you so muchI use Vector NTI from Invitrogen (freeware)

-dnafactory-

I use Primer3 for selecting binding regions. If I add a 5' tail, I recheck the modified primer with the tools at IDT for hairpins and primer-dimers.

-phage434-

how can i find it primer3 smile.gif

-biojoe-

QUOTE (biojoe @ Nov 3 2006, 12:13 PM)
how can i find it primer3 smile.gif


here --->>> http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi

-arvinsign-

hello friends

i try to cloning Rnase L + HA tag in vector (pggd) i want to delete the stop codon then add HA tag sequence , i try to design primer but i'm confusing wich sense or antisense to start design the sense strand and antisense strand

Rnase L sequence:

atggagagcagggatcataacaacccccaggagggacccacgtcctccagcggtagaagggctgcagtggaagacaatca
cttgctgattaaagctgttcaaaacgaagatgttgacctggtccagcaattgctggaaggtggagccaatgttaatttcca
ggaagaggaagggggctggacacctctgcataacgcagtacaaatgagcagggaggacattgtggaacttctgcttcgtca
tggtgctgaccctgttctgaggaagaagaatggggccacgccttttatcctcgcagcgattgcggggagcgtgaagctgct
gaaacttttcctttctaaaggagcagatgtcaatgagtgtgatttttatggcttcacagccttcatggaagccgctgtgta
tggtaaggtcaaagccctaaaattcctttataagagaggagcaaatgtgaatttgaggcgaaagacaaaggaggatcaaga
gcggctgaggaaaggaggggccacagctctcatggacgctgctgaaaaaggacacgtagaggtcttgaagattctccttga
tgagatgggggcagatgtaaacgcctgtgacaatatgggcagaaatgccttgatccatgctctcctgagctctgacgatag
tgatgtggaggctattacgcatctgctgctggaccatggggctgatgtcaatgtgaggggagaaagagggaagactcccct
gatcctggcagtggagaagaagcacttgggtttggtgcagaggcttctggagcaagagcacatagagattaatgacacaga
cagtgatggcaaaacagcactgctgcttgctgttgaactcaaactgaagaaaatcgccgagttgctgtgcaaacgtggagc
cagtacagattgtggggatcttgttatgacagcgaggcggaattatgaccattcccttgtgaaggttcttctctctcatgg
agccaaagaagattttcaccctcctgctgaagactggaagcctcagagctcacactggggggcagccctgaaggatctcca
cagaatataccgccctatgattggcaaactcaagttctttattgatgaaaaatacaaaattgctgatacttcagaaggagg
catctacctggggttctatgagaagcaagaagtagctgtgaagacgttctgtgagggcagcccacgtgcacagcgggaagt
ctcttgtctgcaaagcagccgagagaacagtcacttggtgacattctatgggagtgagagccacaggggccacttgtttgt
gtgtgtcaccctctgtgagcagactctggaagcgtgtttggatgtgcacagaggggaagatgtggaaaatgaggaagatga
atttgcccgaaatgtcctgtcatctatatttaaggctgttcaagaactacacttgtcctgtggatacacccaccaggatct
gcaaccacaaaacatcttaatagattctaagaaagctgctcacctggcagattttgataagagcatcaagtgggctggaga
tccacaggaagtcaagagagatctagaggaccttggacggctggtcctctatgtggtaaagaagggaagcatctcatttga
ggatctgaaagctcaaagtaatgaagaggtggttcaactttctccagatgaggaaactaaggacctcattcatcgtctctt
ccatcctggggaacatgtgagggactgtctgagtgacctgctgggtcatcccttcttttggacttgggagagccgctatag
gacgcttcggaatgtgggaaatgaatccgacatcaaaacacgaaaatctgaaagtgagatcctcagactactgcaacctgg
gccttctgaacattccaaaagttttgacaagtggacgactaagattaatgaatgtgttatgaaaaaaatgaataagtttta
tgaaaaaagaggcaatttctaccagaacactgtgggtgatctgctaaagttcatccggaatttgggagaacacattgatga
agaaaagcataaaaagatgaaattaaaaattggagacccttccctgtattttcagaagacatttccagatctggtgatcta
tgtctacacaaaactacagaacacagaatatagaaagcatttcccccaaacccacagtccaaacaagcctcagtgtgatgg
agctggtggggccagtgggttggccagccctgggtgctga

and HA tag sequence:
tacccatacgacgtaccagattacgct

so can any one help me
thank you

-biojoe-