BioProduct : Chromatography & Spectrometry : Mass SpectrometryProducts (4):
Product Name Catalog #Price/UnitVendor
CHCA 25 mg Ultrapure MALDI Matrix  p9100-25mg   $15 /  ProteoChem
CHCA 5 x 10 mg Ultrapure MALDI Matrix  p9100-5x10mg   $40 /  ProteoChem
Leu-Enkephalin 3 x 10 ug  s6100-3x10ug   $47 /  ProteoChem
Peptide Calibration Standard Set 3 x 10 ug (120 ug total peptide  s6104-3x10ug   $79 /  ProteoChem